Candles ADMIT

The ADMIT company is one of the leading producers of candles in Poland. We have over 20 years of experience in the production and design of candles. Below you will find some information about dealing with candles.

Markings on the label

There is an information label on the bottom of each candle or on the collective packaging when they are sold in several pieces. There you will find information about the product, manufacturer and a description of how to handle the candle. There is a basic minimum of information on the label for a simple reason - the label is small and more information would not fit. The treatment of the candle is contained in pictograms - small pictures. Below you will find a description of the meaning of each pictogram.

p1

General warning symbol.

p2

The product is intended for outdoor smoking. The paraffin in the candle is not intended for indoor smoking.

p3

Keep candles / candles away from children and pets.

p4

Place the candles vertically and with the stand - in this case, the candle often has a built-in stand to separate it from the ground

p5

Keep a distance between burning candles. Quantity - e.g. 10cm is the recommended minimum spacing.

p7

Information that the plastic parts of the candles are made of polypropylene. They can be recycled.

p8

"Keep clean" sign - information to throw the candle into the trash after use.

Cartridges, replacement of cartridges in a candle

Większość produkowanych i sprzedawanych przez Nas zniczy posiada wkład do palenia. W zależności od wielkości znicza wkłady mogą się różnić wielkością , wykończeniem oraz rodzajem parafiny. Cześć z nich jest włożona w plastikowe przeźroczyste tuby dla lepszego palenia i odporności na warunki atmosferyczne. Przed zapaleniem znicza upewnij się że wkład jest w dobrym stanie, nieuszkodzony, np. podczas transportu oraz w tubie nie znajdują się jakieś elementy mogące zaburzyć proces palenia – liście, woda, śmieci.

Po wypaleniu wkładu znicz możesz ponownie użyć wymieniając w nim wkład na nowy. Pamiętaj o wkładaniu odpowiednich wkładów. Najczęstszym błędem popełnianym przy doborze nowego wkładu jest kierowanie się jak największym czasem palenia przez co często kupowane są za duże wkłady nie nadające się do znicza danej wielkości. Pamiętaj, że w zniczu musi zostać miejsce na płomień. Za duży wkład może skutkować zapaleniem się kapturka, pęknięciem szkła lub pop prostu nie będzie się palić z powodu złej filtracji powietrza.

Before buying a new insert, use a ruler to measure the inside diameter of the torch hole and the inside height.

You can put any manufacturer's cartridges into the candle, oil or paraffin, pressed or flooded, electric.

Disposal of the candle after use

Remember to dispose of the Snitch properly after use.

The glass element - throw the torch's body into the glass bin, depending on the commune, you can sort the glass into colored or colorless.

Plastic elements - a cap, a stand, a pin - are made of polypropylene. You throw them into the trash with plastic waste or in some municipalities into a plastic bag. Some candles also have plastic decorations glued directly to the glass, they should be torn off the glass or prized and thrown into the "plastics".

The remaining tube, after firing the cartridge, you also throw into the trash with "plastics".

Often, there are also special wardrobes near the cemetery, where you can put away the used candle and let other visitors to the graves use them again.