Dbanie o jakość

Specyfika naszej produkcji oraz konieczność stałego spełniania wymagań naszych kontrahentów sprawia, że bardzo ważnym elementem naszej produkcji jest jakościowa kontrola nie tylko gotowych wyrobów, ale i całego procesu produkcyjnego oraz logistycznych aspektów już gotowych i spakowanych wyrobów. Stale pracujemy nad podwyższaniem panujących w firmie standardów jakościowych oraz posiadamy wysoko wykwalifikowaną załogę regularnie doszkalaną w zakresie jakości produkcji panującej w naszej firmie.

Atesty PZH dla naszych świec i zniczy

Procesy produkcyjne w naszych zakładach są sprawdzone i potwierdzone odpowiednimi atestami Państwowego Zakładu Higieny oraz są na bieżąco doglądane przez doświadczoną załogę technologów. Składy produktów są stale kontrolowane a półprodukty dostarczane od zaufanych dostawców. Dla produktów wrażliwych zawierających substancje i olejki zapachowe sporządzane są karty charakterystyki w celu lepszego identyfikowania zagrożeń. Na opakowaniach naszych świec, podgrzewaczy, olejków i dyfuzorów umieszczane są konkretne informacje o danym zapachu, składzie i informacjach dla alergików zgodne z wymaganiami CLP ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 ).

Atest NIZP PZH-PIB nr F.FT.60114.029.2022, ważny do 21.04.2025 r.
Atest NIZP PZH/FT nr F.FT.60114.097.2023, ważny do 13.02.2027 r.

Certyfikaty i dyplomy