Dotacje Unijne

Projekt:

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla ADMIT”

Beneficjent : ADMIT SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość dofinansowania: 243.252,30

ADMIT sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 -dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

„Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.parp.gov.pl”

Projekt:

„Rozwój i dywersyfikacja produkcji w firmie Admit”

Nazwa beneficjenta: ADMIT JOANNA I ADAM MITRĘGA SPÓŁKA JAWNA

Wydatki całkowite: 2 312 400.00zł

Wartość dofinansowania: 749 932.00zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl”

Projekt:

„Zakup linii technologicznej do produkcji podgrzewaczy”

Nazwa beneficjenta: ADMIT JOANNA I ADAM MITRĘGA SPÓŁKA JAWNA

Wydatki całkowite: 1 840 000 zł

Wartość dofinansowania: 750 000 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl”