Orange

Opis

Nr art. 270
EAN 5903856971959
W opakowaniu zbiorczym: 45
Ilość sztuk na palecie: 5400

Czas palenia podgrzewaczy zapachowych to około 4 godziny.

Skład podgrzewaczy to zalewana parafina oraz około 2% olejków eterycznych.

Podgrzewacze zapachowe, są ulubionym dodatkiem dekoracyjnym tworzącym wyjątkową atmosferę, dzięki któremu możemy cieszyć się wspaniałym zapachem otulającym nasze zmysły.

  • Opakowanie: 8 x 12 x 1,8 cm
  • Pojedynczy podgrzewacz: 1,4cm wys. , 4cm szer.
  • Waga całości: 80g +/- 5%

Pamiętaj by świece palić pod nadzorem, zgodnie z instrukcjami na opakowaniu oraz by po użyciu zawartość/opakowanie wyrzucić do kosza zgodnie z oznaczeniem oraz materiałem z którego są wykonane (Papier, szkło, metal….)

Na spodzie naszych świec – miral, Verona, świec sleewowanych i innych świec znajdziesz informacje o świecy, postępowaniu z nią oraz dodatkowe informacje jeśli są wymagane. Poniżej znajdziesz opis znaczenia poszczególnych piktogramów o postępowaniu ze świecami zgodnie z normą EN 15494:2019

sw1

Ogólny symbol ostrzeżenia (z żółtym tłem w celu zwrócenia uwagi w przypadku etykiet kolorowych).

sw2

Znak „dbaj o czystość” – informacja by wyrzucić do kosza świecę po użyciu.

sw3

Informacja, że opakowanie zostało wykonane z papieru i można je poddać recyklingowi.

sw4

Informacja, że jest to świeca parafinowa z aromatem.

rys 3

Nigdy nie zostawiaj płonącej świecy bez nadzoru.

rys 4

Trzymaj z dala od rzeczy, które moga się zapalić

rys 5

Świecę palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

rys 6

Użyj żaroodpornego świecznika.

rys a1

Trzymaj świece w odpowiedniej odległości od siebie.

rys a5

Przed użyciem i każdym kolejnym użyciem należy przyciąć knot do odpowiedniej długości.

rys a9

Nie używaj wody do gaszenia świecy.

rys a2

Nie palić w przeciągu

rys a14

Nie dotykać, może być gorący. (świece w szkle i pojemnikach)

rys a8

Nie ruszaj płonącej świecy.

rys a6

Zgaś płomień, nie wydmuchuj go.

czas palenia

Podany czas palenia w optymalnych warunkach.

rys a12

Stosować wyłącznie w uchwytach i kominkach z wystarczającą wentylacją.

Część powyższych oznaczeń jest prawnie wymagana zależnie od rodzaju świecy. Dlatego nie na każdej świecy stosowany jest pełny komplet powyższych oznaczeń. Niektóre z oznaczeń są stosowane według naszego uznania dla poprawy bezpieczeństwa użytkowania.

Starsze partie naszych świec oraz partie ze starszymi opakowaniami (zgodnie z proekologicznym podejściem naszej firmy – nie wyrzucamy starych opakowań jeśli nie ma jednoznacznej konieczności) mogą zawierać oznaczenia zgodne z normą EN 15494:2008 – część piktogramów ma nieco inną szatę graficzną, ale ogólne znaczenie pozostaje takie same.

Świece są oznaczone zgodnie w wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, (zwanego w skrócie rozporządzeniem REACH) oraz art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, (zwanego w skrócie rozporządzeniem CLP).

Oznacza to, że na opakowaniu są również dodatkowe informacje o świecy zależnie od zapachu i jego składu chemicznego w oparciu o karty charakterystyki dla danego zapachu. Mogą więc być umieszczone informacje o składzie i zagrożeniach.

Przytnij knot – By móc odpowiednio cieszyć się świecami, należy odpowiednio z nimi postępować. Przed rozpoczęciem palenia należy przyciąć knot do długości 0,5 – 1cm nad poziom parafiny. Dzięki temu świeca będzie się lepiej paliła, zbyt długi knot nie będzie kopcił oraz zmniejszy się ryzyko w przypadku świec sleevowanych, że dodatkowo uszkodzimy folię z grafiką.

Pal świecę w odpowiednim miejscu – Wybór miejsca ma spore znaczenie na palenie świecy. Nie należy świecy palić w przeciągu lub na otwartym powietrzu. Wiatr może zaburzyć kształt płomienia, nie tylko doprowadzić do wybuchu pożaru ale częściej do złego palenia się świecy, dymienia, zniszczenia grafiki na świecy. Z kolei zbyt mały dostęp tlenu do świecy może skutkować przygasaniem, niedopalaniem się świecy lub zgaśnięciem i utonięciem knota w roztopionej parafinie.

Podłóż coś pod świecę lub włóż ją do lampionu – Świece podczas palenia rozgrzewają się, a wolnostojące świece, np walce dodatkowo mogą „kapać” woskiem na podłoże. Łatwo w ten sposób uszkodzić meble lub doprowadzić do pożaru.

Na naszych nowych opakowaniach umieszczamy oznaczenia zwracające uwagę na właściwą utylizację.

segregacja

Pamiętaj by po użyciu odpowiednio wyrzucić pozostałości po świecy.

Szklany element – Szkoło wyrzucamy zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji. W zależności od miasta/gminy może to być kosz lub worek na szkło bezbarwne lub na szkło mieszane gdy nie ma osobnej segregacji. Szklanki po świecach Verona mogą być z powodzeniem używane jako szklanki kuchenne.

Gdy świeca (np. miral, Verona…) posiada na sobie folię z grafiką, należy ją wcześniej zdjąć i wyrzucić zgodnie z segregacją śmieci – żółty kosz lub worek na odpady segregowane.

Pozostałą blaszkę po knocie należy oczyścić z pozostałości parafiny i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami – do osobnego worka na metal lub gdy takiego nie ma to do żółtego worka na mieszane odpady z tworzyw sztucznych.