olejki

Olejki - instrukcja, skład, zwroty bezpieczeństwa

100% olejek syntetyczny stosowany jako półprodukt przy produkcji świec i wosków zapachowych. Zalecane stężenie przy produkcji świec to około 2-3%. Możliwe większe stężenie przy świecach NIE wolnostojących – np. w szkle lub innych pojemnikach. Można również przy zalewaniu świec dolną warstwę zalać ,mniejszym stężeniem a wyższą z większym stężeniem aromatu.

Nadaje się do aromatyzowania świec i wosków zapachowych tłustych – z parafiny, wosku sojowego, palmowego, słonecznikowego.

Poniżej przedstawiamy wymagane zwroty bezpieczeństwa i symbole dla poszczególnych zapachów wynikające ze składu oraz odpowiadających im kart charakterystyki. W normalnym wypadku większość tych informacji znajduje się na opakowaniu produktu, niestety tutaj nie mieliśmy możliwości ich umieścić przez sporą ilość zwrotów oraz fakt że są to lejki przeznaczone głównie do sprzedaży internetowej a tam na odpowiednich aukcjach i w sklepie internetowym te informacje zostały również umieszczone przy produkcie.

Wanilia - olejek naturalny 100% 10ml do produkcji świec

UWAGA! Zawiera: COUMARINE, PIPERONAL. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.

Wiśnia - olejek naturalny 100% 10ml do produkcji świec

UWAGA! Zawiera: SALICYLATE DE BENZYLE,ETHYL METHYL PHENYL GLYCIDATE,D-LIMONENE,ALDEHYDE ALPHA-HEXYL CINNAMIQUE, PIPERONAL,CITRONELLOL,CYCLOHEXYL PROPIONATE D’ALLYLE, ALDEHYDE CINNAMIQUE, ALDEHYDE P-TERT-BUTYL-ALPHA-METHYLHYDROCINNAMIQUE (LILIAL). Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.

Róża - olejek naturalny 100% 10ml do produkcji świec

UWAGA ! Zawiera: OTNE[1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTALENYL)-ETHANONE; DL-CITRONELLOL, D-LIMONENE,LINALOL,LILIAL,EUGENOL,SALICYLATE D’HEXYLE,LINALYL ACETATE,2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBOXALDEHYDE,ALPHAMETHYL-1,3-BENZODIOXOLE-5-PROPIONALALDEHYDE,CITRAL,2-METHYL-3-(P-ISOPROPYLPHENYL) PROPIONALALDEHYDE,1-(2,6,6-TRIMETHYL-1,2-CYCLOHEXADIEN-1-YL)2-BUTEN-1-ONE(BETA-DAMASCENONE). Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.

Owoce tropikalne - olejek naturalny 100% 10ml do produkcji świec

UWAGA! Zawiera: D-LIMONENE,GERANIOL,CITRONELLOL,LINALOL. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.

Bawełna - olejek naturalny 100% 10ml do produkcji świec

UWAGA! Zawiera: D-LIMONENE,ACETYL CEDRENE,LINALYL ACETATE,LINALOL,BETA-PINENE,1(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEXA-1,3-DIENYL)-2-BUTEN-1-ONE. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.

Lawenda - olejek naturalny 100% 10ml do produkcji świec

UWAGA ! Zawiera: LINALOL,DL-CITRONELLOL,D-LIMONENE,EUCALYPTOL,COUMARIN,TERPENTYNA,4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE,EUGENOL,BETA-PINENE,CITRAL. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.

Pomarańcza - olejek naturalny 100% 10ml do produkcji świec

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zawiera: D-LIMONENE,LINALOL ,CITRAL,GERANIOL,ALPHA-PINENE. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów zgodnie z miejscowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami.