Zapytanie ofertowe

 

Górki Wielkie, dnia 01.04.2013

 

JM STUDIO Joanna Mitręga

 ul. Stary Dwór 16

 43-436 Górki Wielkie

 548-13-82-293

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie sprzętu wyposażenia kuchni w budynku hotelowym mieszczącym się w miejscowości Cisiec, ul. Turystyczna 1 w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

 Przedmiotzamówieniaizakresprac:

 1.Wyposarzenie kuchni w budynku Hotelu

 W siedzibie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja przeprowadzanych prac.

 Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

 - ceny netto, brutto

 - daty sporządzenia

 - adresu i siedziby oferenta, numeru telefony, numer NIP

 - terminu ważności oferty

 - podpis czytelny wykonawcy

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.05.2013

 Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail b.wojcik@hotelzacisze.eu, 508 148 508 lub składać osobiście.

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

 

 

JM STUDIO Joanna Mitręga

ul. Stary Dwór 16

43-436 Górki Wielkie

548-13-82-293Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie sprzętu wyposażenia kuchni w budynku hotelowym mieszczącym się w miejscowości Cisiec, ul. Turystyczna 1 w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

 

Przedmiotzamówieniaizakresprac:

 

  1. Wyposażenie kuchni w budynku Hotelu

 

W siedzibie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja przeprowadzanych prac.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 

Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

- ceny netto, brutto

- daty sporządzenia

- adresu i siedziby oferenta, numeru telefony, numer NIP

- terminu ważności oferty

- podpis czytelny wykonawcy

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.05.2013

 

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail b.wojcik@hotelzacisze.eu, 508 148 508 lub składać osobiście.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok