Zapytanie ofertowe

Górki Wielkie, dnia 26/07/2013

 

"Admit" Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna

ul. Stary Dwór 16

43-436 Górki Wielkie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac związanych z wykonaniem basenu w Pensjonacie mieszczącym się w miejscowości Cisiec, ul. Turystyczna 1 w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

Przedmiot zamówienia i zakres prac:

 

wykonanie okładziny basenu o brodzika (pow. zagospodarowania 63m2)

atrakcje basenowe (pow. zagospodarowania 63m2)

basen – technologia (pow. zagospodarowania 63m2)

wykończenie pomieszczenia basenowego - plaża

kapsuła spa

aparat do suchego masażu ciała strumieniami wodnymi

 

 W siedzibie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja dot. powyższego zamówienia. W siedzibie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja dot. powyższego zamówienia. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu podanym poniżej.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

 - ceny netto, brutto

 - daty sporządzenia

 - adresu i siedziby oferenta, numeru telefonu, numer NIP

 - terminu ważności oferty

 - podpis czytelny wykonawcy

 Termin składania ofert upływa w dniu: 5/09/2013

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail:irena.mleczko@admit.pl (tel. 512 166 512) lub pocztą na adres zamawiającego wskazany wyżej

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok