Zapytanie ofertowe

 

Górki Wielkie, dnia 11.08.2013

 

"Admit" Joanna i Adam Mitręga Spółka Jawna

ul. Stary Dwór 16

43-436 Górki Wielkie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na "Automat do pakowania blokowego" w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

Rodzaj urządzenia: Automat do pakowania blokowego

Wydajność 50 000 szt/h

Format pakowania 5x5x4 warstw = 100 szt; 5x5x2 warstw = 50 szt

Idea pakowania poprzez czteroosiowe ramię robota układające podgrzewacze na taśmie.

Budowa oparta na stalowym korpusie.

System bezobsługowy nieprzerwanego zgrzewu.

Elektroniczna kontrola zgrzewu.

Sterowanie za pomocą komputera z kolorowym panelem sterującym.

Tunel obkurczający.

W siedzibie firmy dostepna jest szczególowa dokumentacja przeprowadzanych prac.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

- ceny netto, brutto

- daty sporządzenia

- adresu i siedziby oferenta, numeru telefonu, numer NIP

- terminu ważności oferty

- podpis czytelny wykonawcy

Termin składania ofert upływa w dniu: 23.10.2013

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@admit.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

 

Projekt: „Rozwój i dywersyfikacja produkcji w firmie Admit”

Nazwa beneficjenta: ADMIT JOANNA I ADAM MITRĘGA SPÓŁKA JAWNA

Wydatki całkowite: 2 312 400.00zł

Wartość dofinansowania: 749 932.00zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.slaskie.pl”

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok