Zapytanie ofertowe

 

Górki Wielkie, dnia 01.04.2013

 

JM STUDIO Joanna Mitręga

 ul. Stary Dwór 16

 43-436 Górki Wielkie

 548-13-82-293

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie sprzętu wyposażenia kuchni w budynku hotelowym mieszczącym się w miejscowości Cisiec, ul. Turystyczna 1 w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

 Przedmiotzamówieniaizakresprac:

 1.Wyposarzenie kuchni w budynku Hotelu

 W siedzibie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja przeprowadzanych prac.

 Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

 - ceny netto, brutto

 - daty sporządzenia

 - adresu i siedziby oferenta, numeru telefony, numer NIP

 - terminu ważności oferty

 - podpis czytelny wykonawcy

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.05.2013

 Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail b.wojcik@hotelzacisze.eu, 508 148 508 lub składać osobiście.

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

 

 

 

JM STUDIO Joanna Mitręga

ul. Stary Dwór 16

43-436 Górki Wielkie

548-13-82-293Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie sprzętu wyposażenia kuchni w budynku hotelowym mieszczącym się w miejscowości Cisiec, ul. Turystyczna 1 w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.

 

Przedmiotzamówieniaizakresprac:

 

  1. Wyposażenie kuchni w budynku Hotelu

 

W siedzibie firmy dostępna jest szczegółowa dokumentacja przeprowadzanych prac.

 

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

 

Prosimy o podanie w ofercie handlowej:

- ceny netto, brutto

- daty sporządzenia

- adresu i siedziby oferenta, numeru telefony, numer NIP

- terminu ważności oferty

- podpis czytelny wykonawcy

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.05.2013

 

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail b.wojcik@hotelzacisze.eu, 508 148 508 lub składać osobiście.

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok